Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni 2023 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych

Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni 2023

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów