Sukcesywna dostawa armatury na potrzeby utrzymania sieci wod-kan dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2020 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych - 2019 r.

Sukcesywna dostawa armatury na potrzeby utrzymania sieci wod-kan dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2020

Kategoria: Rok 2019
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów