Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2022 roku - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych

Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2022 roku

Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2022 roku

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamównia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 

 

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów