Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
którego przedmiotem są roboty budowlane:

"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w ulicach Świętojańskiej, Kościuszki, Konopnickiej i Kraszewskiego"

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

CZĘŚĆ I

  Instrukcja dla Wykonawców

CZĘŚĆ II

  Wzór umowy

CZĘŚĆ III

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiary robót

  (1)   (2)

Specyfikacje techniczne

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)

Projekt budowlany ul Kościuszki, Kraszewskiego i Konopnickiej

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)

Projekt budowlany ul. Świętojańska

  (1)   (2)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

Pytania i odpowiedzi

2013.07.29

 2013.07.30  Przedmiar

Decyzja
2013.08.02 Decyzja 1 Decyzja 2
  Informacja z otwarcia ofert
ROZSTRZYGNIĘCIE

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł