Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Siemiatyczach informuje, że obniża ceny świadczonych usług odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Od dnia 1 sierpnia 2011 r. cena odbioru odpadów z pojemnika 1100 l. będzie wynosiła 55,00 zł netto.

W związku z ciągłym brakiem zadowalających efektów dotychczas stosowanych metod w walce z uciążliwym odorem, powstającym w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wprowadza z dniem 15 czerwca 2011 roku innowacyjną metodę KWADRANT - EkosystEM. Metoda ta wykorzystuje specjalnie uaktywnione efektywne mikroorganizmy EM, które są kompozycją szczepów mikroorganizmów zwanych Kanał Plus i Ema Plus.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach ogłasza bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, RTV i AGD dla mieszkańców Siemiatycz posiadających podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych z naszym przedsiębiorstwem.

Strona 19 z 19

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów